Bệnh thiếu sắt rất nguy hiểm!

Tôi thường nghe nói đến bệnh thiếu sắt, thiếu máu… rất nguy hiểm đúng không ạ, nhất là khi đang mang thai? Xin bác sĩ có thể nói cho tôi biết rõ hơn về sự nguy hiểm của bệnh này? (Bùi Hồng Thủy - Thái Nguyên) Xem chi tiết...