Bệnh tật đang đe dọa bé Tuyền

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Gia đình anh Phan Đình Phước ở ấp Bình Ninh, xã Đình Phục Nhứt, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang đang lâm vào hoàn cảnh bất hạnh. Năm 2004, vợ anh là Đỗ Thị Kim Ngọc (SN 1975) hạ sinh bé Phan Thị Thanh Tuyền.

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/xa_hoi_tu_thien/manh_doi_bat_hanh/20081230.85897/copy_of_20081230.58655/20090220.39553.html