Bệnh suy tĩnh mạch mạn tính chi dưới rất nguy hiểm

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Công bố trên mới đưa ra tại cuộc họp giữa Văn phòng Truyền thông sức khỏe TP Hồ Chí Minh với giới báo chí, do Phó Giáo sư - Tiến sỹ Nguyễn Hoài Nam - Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh cung cấp.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/khcn/2008/2/85290.cand