Bệnh "sĩ" của Teen

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Một trào lưu không mấy xa lạ đối với teen nhà mình đó là đi mướn đồ hiệu xài cho sang với bạn bè, đây cũng chính là hành động xuất phát từ hai chữ sĩ diện

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=53&NewsId=86305