Bệnh nhân mắc tả xuất hiện tại 14 tỉnh thành

* Trung ương Đoàn tham gia phòng, chống dịch  ''Trong 3-5 năm qua không có tả; nếu có, chỉ lưu hành rải rác ở các tỉnh có lũ lụt. Trong khi dịch lần này lại xảy ra chủ yếu ở miền Bắc. Đặc biệt, Hà Nội lại là địa phương khởi phát dịch với số bệnh nhân cao nhất. Bên cạnh thực phẩm nguy cơ cao ban đầu là mắm tôm (với 100% trường hợp mắc có sử dụng), nay đã có ca bệnh nhiễm qua nguồn lây khác. Nguy cơ lây lan dịch qua thực phẩm không an toàn, nước bề mặt, nước sinh hoạt, nước trong gia đình có bệnh nhân tả vẫn rất lớn", Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn bày tỏ lo ngại tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống bệnh tiêu chảy cấp chiều 12.11.