Bệnh nhân hay máy

Bác sĩ đang đo huyết áp cho bệnh nhân, chợt lắc đầu nói bâng khuâng:

- Chẳng nhẽ vừa mới loáng một cái đã chết rồi ư?

- “Trời ơi. Anh ấy chết rồi sao?”, vợ bệnh nhân

gào lên.

- Cô bình tĩnh. Tôi còn đang chưa biết vấn đề ở anh ta hay ở cái đồng hồ chết tiệt này.