Bệnh nhân 3 tuổi nhiễm H5N1 tử vong

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - BS Trần Ngọc Hữu, Viện trưởng Viện Pastuer tái khẳng định kết quả xét nghiệm bệnh phẩm của P. cho kết quả dương tính H5N1.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=57&NewsId=136554