"Bệnh dịch" tự sát bằng khí độc đang lây lan khắp Nhật

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - “Bệnh dịch” tự sát đang trở nên nghiêm trọng trong vòng một năm qua. Những người có ý định tự sát đã giới thiệu cho nhau cách thức mới: đó là trộn các chất tẩy rửa có thể mua ở bất cứ cửa hàng nào với những chất hóa học để tạo ra khí sunfua hidro độc hại.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=62366