Bệnh “Chán” của Teen

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - “Mỗi ngày đến lớp, tớ thường phải nghe ít nhất là 1,2 đứa kêu chán. Hỏi sao lại chán, chúng nó bảo là vì mọi thứ. Nghe nhiều tớ cũng thấy chán. Chán mọi thứ, chẳng muốn làm gì và nói chuyện với ai. Đôi lúc muốn chết…”.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=53&NewsId=33393