Bến xe Miền Tây lập đỉnh doanh thu hằng quý

Trong quý I/2024, Bến xe Miền Tây ghi nhận doanh thu tăng trưởng hai chữ số lên xấp xỉ 39 tỷ đồng - mức doanh thu quý cao nhất từ trước đến nay của công ty - do giai đoạn này trùng thời điểm phục vụ Tết Nguyên đán.

Theo giải thích của ban lãnh đạo Bến xe Miền Tây, doanh thu quý đầu năm tăng mạnh bởi giai đoạn này rơi vào thời điểm phục vụ Tết Nguyên đán, nên lượng xe và hành khách tăng cao. Do đó, thu tiền giá dịch vụ phục vụ tại bến cũng tăng.

Bên cạnh đó, doanh thu hoạt động tài chính cũng tăng 22% so với cùng kỳ bởi lượng hành khách quan bến tăng nên các dịch vụ khác cũng tăng theo và công ty có khoản tiền gửi dài hạn với lãi suất huy động cao.

Trong 3 tháng đầu năm 2024, chi phí quản lý doanh nghiệp của Bến xe Miền Tây biến động nhẹ so với cùng kỳ, lên mức 4,1 tỷ đồng. Sau khi trừ khoản này và ghi nhận thu nhập khác, công ty báo lãi trước thuế 24,1 tỷ đồng và lãi sau thuế 19,3 tỷ đồng, lần lượt tăng 21,1% và 21,3% so với cùng kỳ.

Tại thời điểm cuối quý I/2024, tổng tài sản của Bến xe Miền Tây là 256 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 284 tỷ đồng hồi đầu kỳ. Nợ phải trả của công ty giảm mạnh từ 81 tỷ đồng còn 34 tỷ đồng do công ty đã chi cổ tức tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ 144%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 14.400 đồng.

Năm nay, Bến xe Miền Tây đặt mục tiêu doanh thu 160 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 68,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 2,1% và 3,5% so với năm ngoái. Mục tiêu này đưa ra dựa trên kế hoạch số lượng xe xuất bến cả năm là 448.950 lượt, tăng 2,6% so với cùng kỳ. Như vậy, kết quả kinh doanh quý đầu năm đã giúp Bến xe Miền Tây hoàn thành 24,4% kế hoạch doanh thu và 28% kế hoạch lãi sau thuế.

Theo tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên, Bến xe Miền Tây dự kiến tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt không thấp hơn 20%. Ngoài ra, công ty cũng lên kế hoạch phân phối lợi nhuận cho quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động. Cụ thể, nếu lợi nhuận thực hiện bằng kế hoạch thì quỹ khen thưởng, phúc lợi không quá 3 tháng tiền lương bình quân. Nếu lợi nhuận vượt kế hoạch thì ngoài khoản trích quỹ nêu trên, công ty được trích thêm 20% phần lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu WCS hiện giao dịch ở vùng giá 188.600 đồng, tăng nhẹ so với vùng giá 186.000 đồng hồi đầu năm. Với hơn 2,5 triệu cổ phiếu đang niêm yết trên sàn chứng khoán Hà Nội, vốn hóa thị trường của Bến xe Miền Tây là 471 tỷ đồng. Cổ phiếu của công ty có thanh khoản tương đối thấp bởi cơ cấu cổ đông cô đặc khi Tổng công ty Cơ khí Giao thông vận tải Sài Gòn nắm 51%, Quỹ America LLC nắm 23% và Công ty cổ phần Đầu tư Thái Bình nắm 10%.

Minh Khôi

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/ben-xe-mien-tay-lap-dinh-doanh-thu-hang-quy-d213146.html