Bên trong trung tâm cai nghiện ở Philippines

Dơ sợ bị bắn chết, nhiều người ở Philippines đã tự đăng ký vào các trung tâm cai nghiện. Ở đây, họ phải tuân thủ những quy định nghiêm ngặt, bắt đầu cuộc sống lành mạnh.

Chi Lê