Bên trong trạm cứu hỏa bỏ hoang ở Anh gần 50 năm

Các nhân viên của công ty The Allan Nuttall Partnership đã vô tình phát hiện ra một trạm cứu hỏa bỏ hoang trong suốt gần 50 năm.

Trạm cứu hỏa bỏ hoang ở Anh này được xây dựng vào năm 1916 và là một hạng mục trong nhà máy sản xuất đạn dược. Tới khi chiến tranh kết thúc, nó được bán cho Bear Cars vào năm 1936 trước khi được một công ty đóng giá sách thuộc tập đoàn Co Op tiếp quản hồi thập niên 1940. Ảnh: Trạm cứu hỏa mới được phát hiện nằm trên phố ở Dudley, West Midlands. Hình ảnh bên trong trạm cứu hỏa bị bỏ hoang cách đây 50 năm. 5 bộ đồng phục của lính cứu hỏa treo trên góc tường. Các nhà sử gia tin rằng, tập đoàn Co Op đã thêm phù hiệu CWP vào các đồng phục của lính cứu hỏa. Các giấy tờ liên quan tới một danh sách các thiết bị cứu hỏa và cả cuộc thi liên ngành cũng được trông thấy ở trạm cứu hỏa. Mặt nạ phòng khí độc duy nhất treo trên tường và các chai lọ bị bụi phủ kín. 6 ống cứu hỏa được cuộn gọn gàng và treo trên tường. Mọi thứ tại trạm cứu hỏa này đều nhuốm màu thời gian. Một máy móc bị hỏng nằm trên sàn. Máy bơm nước chạy bằng xăng hoặc động cơ diesel.

Bên trong trạm cứu hỏa bỏ hoang ở Anh gần 50 năm - Ảnh 1

Trạm cứu hỏa bỏ hoang ở Anh này được xây dựng vào năm 1916 và là một hạng mục trong nhà máy sản xuất đạn dược. Tới khi chiến tranh kết thúc, nó được bán cho Bear Cars vào năm 1936 trước khi được một công ty đóng giá sách thuộc tập đoàn Co Op tiếp quản hồi thập niên 1940. Ảnh: Trạm cứu hỏa mới được phát hiện nằm trên phố ở Dudley, West Midlands.

Bên trong trạm cứu hỏa bỏ hoang ở Anh gần 50 năm - Ảnh 2

Hình ảnh bên trong trạm cứu hỏa bị bỏ hoang cách đây 50 năm.

Bên trong trạm cứu hỏa bỏ hoang ở Anh gần 50 năm - Ảnh 3

5 bộ đồng phục của lính cứu hỏa treo trên góc tường. Các nhà sử gia tin rằng, tập đoàn Co Op đã thêm phù hiệu CWP vào các đồng phục của lính cứu hỏa.

Bên trong trạm cứu hỏa bỏ hoang ở Anh gần 50 năm - Ảnh 4

Các giấy tờ liên quan tới một danh sách các thiết bị cứu hỏa và cả cuộc thi liên ngành cũng được trông thấy ở trạm cứu hỏa.

Bên trong trạm cứu hỏa bỏ hoang ở Anh gần 50 năm - Ảnh 5

Mặt nạ phòng khí độc duy nhất treo trên tường và các chai lọ bị bụi phủ kín.

Bên trong trạm cứu hỏa bỏ hoang ở Anh gần 50 năm - Ảnh 6

6 ống cứu hỏa được cuộn gọn gàng và treo trên tường.

Bên trong trạm cứu hỏa bỏ hoang ở Anh gần 50 năm - Ảnh 7

Mọi thứ tại trạm cứu hỏa này đều nhuốm màu thời gian.

Bên trong trạm cứu hỏa bỏ hoang ở Anh gần 50 năm - Ảnh 8

Một máy móc bị hỏng nằm trên sàn.

Bên trong trạm cứu hỏa bỏ hoang ở Anh gần 50 năm - Ảnh 9

Máy bơm nước chạy bằng xăng hoặc động cơ diesel.