Bên trong tòa nhà quốc hội khổng lồ tại châu Âu

Trong sách Kỷ lục Guiness, Cung nghị viện Romania với diện tích 330.000 m2 sàn được xếp thứ 2 trong số các tòa nhà trụ sở chính quyền trên thế giới, chỉ sau tòa Lầu Năm Góc nổi tiếng của Mỹ.

Nguyễn Hoàn

Phương Linh

Nguồn Xe Giao Thông: https://xe.baogiaothong.vn/ben-trong-toa-nha-quoc-hoi-khong-lo-tai-chau-au-192240517101425579.htm