Bên trong sao Thổ có những điều bí ẩn gì?

Sao Thổ ẩn chứa rất nhiều điều bí ẩn. Cũng như những hành tinh khí khác, việc con người đặt chân xuống sao Thổ gần như là bất khả thi. Tuy nhiên, với sự trợ giúp của tàu thăm dò Cassini, chúng ta có thể tưởng tượng được một phi hành gia có thể thấy gì khi đáp xuống hành tinh khổng lồ này.

Thử tưởng tượng bạn có một bộ đồ phi hành gia có thể chịu được áp suất và nhiệt độ bên trong sao Thổ. Lúc đó, bạn có thể thực hiện một cuộc chinh phục để tìm hiểu những gì xảy ra bên trong hành tinh này.

Bảo Tuấn (Theo VIOI Science)