Bên trong ngôi nhà nghiêng 45 độ ở Hà Lan

Cube House là khu nhà nghiêng 45 độ tại Hà Lan. Mỗi căn nhà có diện tích 100m2 nhưng chỉ sử dụng được 1/4 không gian.

Nguyễn Hoàn

Phương Linh

Nguồn Xe Giao Thông: https://xe.baogiaothong.vn/ben-trong-ngoi-nha-nghieng-45-do-o-ha-lan-192240519091421775.htm