Bên trong gia đình làm khuôn bánh trung thu đẹp từng xen ti mét có gì đặc biệt?

Nghề mộc đã biến chuyển khá nhiều theo cơ chế thị trường thời nay. Đồ nhựa lên ngôi khiến nghề truyền thống mai một dần. Tại xã Tiền Phong của huyện Thường Tín, Hà Nội, có gia đình người nghệ nhân 35 năm qua vẫn vững tay đẽo đục, giữ nghề làm khuôn bánh Trung thu truyền thống.

Văn Thắng - Hà Phương