Bến Tre - TP Hồ Chí Minh hợp tác phát triển

ND - Sáng 27-11, tại tỉnh Bến Tre đã ký kết chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2009 - 2015 giữa tỉnh Bến Tre với TP Hồ Chí Minh.

Chương trình hợp tác giữa Bến Tre và TP Hồ Chí Minh trên 9 lĩnh vực: Xúc tiến đầu tư - thương mại; công nghiệp, thương mại - dịch vụ; nông nghiệp; văn hóa, thể thao và du lịch; khoa học, công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực; công nghệ thông tin - truyền thông; môi trường và quản lý đô thị; giao thông và vận tải; y tế, giáo dục - đào tạo và việc làm. Hai bên thống nhất hợp tác trên cơ sở nguyên tắc: phát triển toàn diện, chiến lược lâu dài, nhằm phát huy lợi thế của từng địa phương, chia sẻ trách nhiệm, cùng có lợi và đáp ứng xu thế phát triển và hội nhập. PV