Bến Tre: Thi tiểu phẩm về phòng, chống ma túy cho học sinh toàn tỉnh

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Bến Tre xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giáo dục phòng, chống AIDS, ma túy, tệ nạn xã hội ngành GD-ĐT năm học 2016 - 2017.

Hình thức tuyên truyền thông qua thực hiện tích hợp trong một số môn học chính khóa theo chương trình quy định và giáo dục, tuyên truyền thông qua hoạt động ngoại khóa.

Trong đó, hoạt động ngoại khóa được Sở GD&ĐT yêu cầu cụ thể: Thực hiện trong chương trình giáo dục ngoài giờ lên lớp. Tổ chức các hoạt động văn nghệ, chiếu phim, giao lưu; các cuộc thi tìm hiểu dưới dạng bài viết hoặc sân khấu hóa, vẽ tranh, áp phích, sáng tác, biểu diễn tiếu phấm với đề tài về phòng, chống AIDS, ma túy, tệ nạn xã hội.

Tổ chức quán triệt trực tiếp, tuyên truyền trực quan hoặc thông qua các ấn phấm, phương tiện thông tin. Tổ chức cho người học tham gia sinh hoạt câu lạc bộ về phòng chống tệ nạn xã hội của nhà trường. Tổ chức giáo dục, tuyên truyền thông qua hoạt động của Công đoàn, Đoàn Hội- Đội và các hình thức giáo dục, tuyên truyền khác.

Sở GD&ĐT sẽ tổ chức các chuyên đề điểm về phòng chống ma túy tại 5 trường THPT trong tháng 11/2016; tổ chức cuộc thi tiểu phẩm về phòng, chống ma túy cho học sinh toàn tỉnh...