Bến Tre: Tăng cường công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

GD&TĐ - Ngày 25/10/2016, UBND tỉnh Bến Tre có quyết định về việc thành lập đoàn kiểm tra công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia năm học 2016 - 2017.

Qua kết quả kiểm tra và phản ánh của đoàn kiểm tra, Sở GD&ĐT nhắc nhở các đơn vị tăng cường quan tâm thực hiện công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia.

Những lưu ý này được Sở GD&ĐT nêu rõ trong văn bản số 2994/SGD&ĐT-GDTrH do ông Nguyễn Văn Huấn - Phó giám đốc Sở GD&ĐT - ký ban hành ngày 23/11/2016.

Trong văn bản này, Sở GD&ĐT Bến Tre yêu cầu các phòng GD&ĐT (chỉ đạo các trường THCS), các trường THPT chủ động rà soát, kiểm tra thực trạng của đơn vị theo các chuẩn của trường đạt chuẩn quốc gia được quy định tại Thông tư số 47/2012/TT-BGD&ĐT của Bộ GD&ĐT;

Có kế hoạch, lộ trình cụ thể thực hiện công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia của đơn vị, đặc biệt đối với các trường có trong danh mục của kế hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016-2010 của UBND tỉnh.

Các trường đẫ được công nhận đạt chuẩn quốc gia cần có biện pháp duy trì các chuẩn đã đạt, bảo đảm đủ điều kiện tái công nhận khi đên thời hạn.

Qua đợt kiểm tra công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia vừa qua, Sở GD&ĐT Bến Tre cũng phê bình 2 trường THPT trên địa bàn do chưa thực hiện tốt công tác báo cáo và hồ sơ phục vụ cho việc kiểm tra, tái công nhận trường đạt chuẩn quốc gia năm học 2016-2017; đồng thời đề nghị hiệu trưởng hai trường nghiêm túc rút kinh nghiệm về công tác lãnh đạo, tổ chức kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn quốc gia của đơn vị.