Bến Tre: Sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 22 của Ban chấp hành TW Đảng (khóa X)

Ngày 20/9, báo cáo của Tỉnh ủy Bến Tre tại hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 22 – NQ/TW ngày 02/02/2008 của Ban chấp hành TW Đảng (khóa X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng cán bộ, đảng viên” cho thấy, năm 2010, toàn tỉnh có 124/164 đảng bộ xã, phường, thị trấn đạt trong sạch, vững mạnh, chiếm 75,61%, tăng 2,49% so với năm 2006.

Thực hiện Nghị quyết 22 – NQ/TW, Tỉnh ủy Bến Tre đề ra Chương trình hành động số 20 – CTr/TU để lãnh đạo tổ chức thực hiện, các cấp ủy đều xây dựng chương trình hành động, kế hoạch tổ chức thực hiện, đồng thời triển khai sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên học tập. Thời gian tới, Tỉnh ủy Bến Tre tiếp tục tăng cường chỉ đạo các cấp ủy xây dựng tổ chức cơ sở đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên, phấn đấu hàng năm có 87% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, trong đó trên 22% đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Đa số cán bộ, đảng viên cho rằng, Trung ương ban hành Nghị quyết 22 – NQ/TW có ý nghĩa quan trọng, định hướng cho việc đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, qua đó tạo cho đội ngũ cán bộ cơ sở phấn khởi, an tâm công tác, nêu cao ý thức trách nhiệm, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị nói chung, tổ chức cơ sở đảng nói riêng. Kết quả là số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh hàng năm đều tăng, trong đó nhiều nơi đạt trong sạch vững mạnh nhiều năm liền như: Đảng bộ xã Thạnh Phước (Bình Đại) đạt trong sạch vững mạnh 17 năm liền, trong đó có 10 năm trong sạch vững mạnh tiêu biểu...