Bến Tre: Phối hợp hoạt động công tác Đoàn, Hội, Đội trường học

GD&TĐ - Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Ban Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bến Tre thống nhất kế hoạch phối hợp hoạt động năm học 2016 – 2017.

Bến Tre: Phối hợp hoạt động công tác Đoàn, Hội, Đội trường học - Ảnh 1

Các nội dung phối hợp gồm: Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, xây dựng văn hóa học đường trong học sinh, đoàn viên giáo viên trẻ;

Xây dựng môi trường, cổ vũ, động viên học sinh và đoàn viên giáo viên trẻ nâng cao chất lượng học tập, giảng dạy, công tác. Trong đó nhấn mạnh tiếp tục tổ chức tốt diễn đàn về phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học, chia sẻ tài liệu trong học sinh trong đó chú trọng môn học Lịch sử; xây dựng, chia sẻ các kỷ yếu, tài liệu về học tập, nghiên cứu khoa học...

Tăng cường xây dựng củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong nhà trường. Đầu năm học, Chi ủy, Chi bộ nhà trường làm việc với Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên, Ban Giám hiệu phối hợp cho ý kiến về chương trình công tác của Đoàn, Hội, Đội năm học mới, xác định kinh phí, điều kiện đảm bảo cho các hoạt động, chương trình trong năm. Thực hiện tốt chế độ chính sách cho Trợ lý thanh niên, Bí thư đoàn trường là học sinh; chế độ chính sách cho giáo viên Tổng phụ trách đội...