Bến Tre: Phân ban Ni giới tỉnh họp định kỳ báo cáo công tác Phật sự quý III - 2022

Tại Văn phòng Phân ban Ni giới tỉnh Bến Tre - chùa Bạch Vân, TP.Bến Tre đã diễn ra buổi họp định kỳ báo cáo công tác Phật sự quý III - năm 2022.

Theo đó, công tác Phật sự của Ni giới tại các cơ sở tự viện Ni, nổi bật là công tác từ thiện với nhiều hoạt động đóng góp cùng các ban, ngành địa phương, xây dựng các công trình giao thông nông thôn, hỗ trợ học bổng cho học sinh nghèo...

Phân ban Ni giới tỉnh đã tổ chức đoàn đến thăm, đảnh lễ khánh tuế chư tôn giáo phẩm Trung ương Giáo hội và chư tôn Hòa thượng, Ni trưởng tỉnh nhà; cúng dường, ủng hộ các trường hạ trong ba tháng An cư.

Buổi họp của chư Ni đã thảo luận, đóng góp nhiều Phật sự

Buổi họp của chư Ni đã thảo luận, đóng góp nhiều Phật sự

Tại buổi họp, chư Ni đã phát biểu, đóng góp ý kiến, bổ sung thêm thông tin cho bản báo cáo quý III được hoàn thiện, trao đổi vài khó khăn, tồn đọng tại các tự viện.

Tại phiên họp, Ni sư Thích nữ Như Uyên, Phó Thường trực Phân ban Ni giới tỉnh Bến Tre đã thông tri về chương trình khóa bồi dưỡng kiến thức trụ trì năm 2022 do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức, vận động chư Ni đăng ký tham dự khóa học, nhằm nâng cao kiến nhiệm vụ của một vị trụ trì.

Phát biểu đúc kết, Ni trưởng Thích nữ Như Đán, Phó ban kiêm Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh khuyến khích chư Ni tại cơ sở cần nỗ lực hơn, chung tay, thắc chặt tinh thần đoàn kết, hòa hợp để thực hiện tốt chỉ đạo của Giáo hội giao phó và đạt nhiều thành tựu trong năm 2022.

Ban TTTT Phật giáo Bến Tre

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/ben-tre-phan-ban-ni-gioi-tinh-hop-dinh-ky-bao-cao-cong-tac-phat-su-quy-iii---2022-post63697.html