Bến Tre không còn là “ốc đảo”

Chỉ 2 ngày nữa, Bến Tre không còn là “ốc đảo” khi cầu Rạch Miễu được thông xe vào ngày 19.1, chính thức kết nối hai bờ nam và bắc sông Tiền.