Bến Tre dự kiến giảm 9 xã, phường sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

HĐND tỉnh Bến Tre vừa thông qua Nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025, dự kiến sau khi sắp xếp, đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Bến Tre sẽ giảm 9 xã, phường.

Chiều ngày 18-6, tại kỳ họp thứ 13 (kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất), các đại biểu HĐND tỉnh Bến Tre Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thống nhất thông qua Nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Bến Tre.

Thực hiện Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025, tỉnh Bến Tre dự kiến sẽ sắp xếp đối với các đơn vị hành chính cấp xã thuộc TP Bến Tre, huyện Châu Thành, huyện Ba Tri và huyện Bình Đại.

Theo Nghị quyết HĐND tỉnh Bến Tre vừa thông qua, các đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp trong giai đoạn 2023 - 2025 gồm: đơn vị cấp xã đồng thời có diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% tiêu chuẩn của đơn vị hành chính theo quy định; và đơn vị hành chính cấp xã đồng thời có diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% tiêu chuẩn của đơn vị hành chính theo quy định.

 Phường An Hội, TP Bến Tre một trong những đơn vị thuộc diện sắp xếp. Ảnh: ĐÔNG HÀ

Phường An Hội, TP Bến Tre một trong những đơn vị thuộc diện sắp xếp. Ảnh: ĐÔNG HÀ

Cụ thể, Đối với TP.Bến Tre: Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của Phường 4 và Phường 5 vào phường An Hội. Tên đơn vị hành chính mới là phường An Hội.

Theo đó phường An Hội có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% so với quy định, thuộc diện phải sắp xếp; phường 4 và phường 5 liền kề thuận cho việc nhập vào phường An Hội.

Huyện Châu Thành: Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã An Khánh vào thị trấn Châu Thành. Tên đơn vị hành chính mới là thị trấn Châu Thành.

Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Phú An Hòa và xã An Hóa vào xã An Phước. Tên đơn vị hành chính mới là xã An Phước.

Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Sơn Hòa và xã An Hiệp vào xã Tường Đa. Tên đơn vị hành chính mới là xã Tường Đa.

Huyện Bình Đại: Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Phú Vang vào xã Lộc Thuận. Tên đơn vị hành chính mới là xã Lộc Thuận.

Huyện Ba Tri: Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Tân Mỹ vào xã Mỹ Hòa. Tên đơn vị hành chính mới là xã Mỹ Hòa.

Sau khi Nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua, UBND tỉnh sẽ hoàn thiện hồ sơ đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của tỉnh Bến Tre trình Bộ Nội vụ, Chính phủ theo quy định.

Tỉnh Bến Tre hiện có 9 huyện, thành phố và 157 đơn vị hành chính cấp xã (gồm: 139 xã, 8 phường và 10 thị trấn). Dự kiến sau khi sắp xếp tỉnh Bến Tre sẽ còn lại 148 đơn vị hành chính cấp xã gồm: 132 xã; 6 phường; 10 thị trấn (giảm 9 đơn vị gồm: 7 xã và 2 phường).

ĐÔNG HÀ

Nguồn PLO: https://plo.vn/ben-tre-du-kien-giam-9-xa-phuong-sau-khi-sap-xep-don-vi-hanh-chinh-cap-xa-post796300.html