Bến Tre đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử đến ngư dân

    VNEWS
    40 liên quanGốc

    Để các thông tin về cuộc bầu cử sắp tới đến được với bà con ngư dân, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bến Tre đã triển khai kế hoạch tuyên truyền sâu rộng về bầu cử đến các cử tri là bà con ngư dân, thường xuyên đánh bắt dài ngày trên biển, góp phần cho cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

      Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/video/ben-tre-day-manh-tuyen-truyen-bau-cu-den-ngu-dan-210097.htm