Bến Tre: Đầu tư trên nghìn tỷ xây dựng trường chuẩn quốc gia

GD&TĐ - Đó là thông tin từ dự thảo kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 của Sở GD&ĐT Bến Tre.

Bến Tre: Đầu tư trên nghìn tỷ xây dựng trường chuẩn quốc gia - Ảnh 1

Cụ thể, kinh phí đầu tư cho giai đoạn 2016 – 2020 là1345,15 tỉ đồng, trong đó cấp trung học 433,24 tỉ đồng, tiểu học 476,79 tỉ đồng, mầm non 420,17 tỉ đồng.

Nguồn đầu tư chủ yếu từ vốn lồng ghép từ chương trình Kiên có hóa trường, lớp học và nhà công vụ giai đoạn 2008 - 2012, chương trình mục tiêu quốc gia xây đựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Tính đến cuối năm 2015, toàn tỉnh có 161 trường đạt chuẩn quốc gia gồm: 31/174 trường mầm non, mẫu giáo (tỉ lệ 17,8%), 73/190 trường tiểu học (tỉ lệ 38,4%), 48/133 trường trung học cơ sở (tỉ lệ 36,1%), 9/32 trường trung học phổ thông (tỉ lệ 28,1%).

Sở GD&ĐT đưa mục tiêu đến năm 2020 sẽ xây dựng 40% trường đạt chuẩn quốc gia (mầm non), ở tiểu học, tỷ lệ này là 50,5%, THCS là 57% .

Về giải pháp, Sở GD&ĐT cho biết tiếp tục xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Sắp xếp, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý và trình độ lý luận chính trị.

Bố trí đủ giáo viên các bộ môn bảo đảm đạt chuẩn đào tạo trở lên; xây dựng lực lượng giáo viên dạy giỏi đủ về số lượng và đóng vai trò nòng cốt ưong việc duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

Chú trọng việc rèn luyện, giữ gìn và nâng cao phẩm chất đạo đức trong đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường…