Bến Tre: Chính thức thành lập 3 thị trấn Tiên Thủy, Tiệm Tôm, Phước Mỹ Trung

Thành lập thị trấn Tiên Thủy thuộc huyện Châu Thành, thị trấn Tiệm Tôm thuộc huyện Ba Tri và thị trấn Phước Mỹ Trung thuộc huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 516/TTr-CP ngày 30/12 năm 2022 và Báo cáo thẩm tra số 1447/BC-UBPL15 ngày 10/2/2023 của Ủy ban Pháp luật, Chủ tịch Quốc hội vừa ký ban hành Nghị quyết số 724/NQ-UBTVQH15 về việc thành lập thị trấn Tiên Thủy thuộc huyện Châu Thành, thị trấn Tiệm Tôm thuộc huyện Ba Tri và thị trấn Phước Mỹ Trung thuộc huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.

Tỉnh Bến Tre

Tỉnh Bến Tre

Cụ thể, thành lập thị trấn Tiên Thủy trên cơ sở toàn bộ 18,23 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 13.808 người của xã Tiên Thủy thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Thị trấn Tiên Thủy giáp các xã An Hiệp, Quới Thành, Tiên Long, Thành Triệu thuộc huyện Châu Thành; huyện Chợ Lách và huyện Mỏ Cày Bắc.

Thành lập thị trấn Tiệm Tôm trên cơ sở toàn bộ 22,36 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 20.790 người của xã An Thủy thuộc huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Thị trấn Tiệm Tôm giáp xã An Hòa Tây, xã Tân Thủy thuộc huyện Ba Tri; huyện Thạnh Phú và Biển Đông.

Bên cạnh đó, thành lập thị trấn Phước Mỹ Trung trên cơ sở toàn bộ 8,32 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 9.879 người của xã Phước Mỹ Trung thuộc huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Thị trấn Phước Mỹ Trung giáp các xã Hưng Khánh Trung A, Phú Mỹ, Tân Phú Tây, Thành An thuộc huyện Mỏ Cày Bắc và huyện Chợ Lách.

Sau khi thành lập thị trấn Tiên Thủy thuộc huyện Châu Thành, thị trấn Tiệm Tôm thuộc huyện Ba Tri và thị trấn Phước Mỹ Trung thuộc huyện Mỏ Cày Bắc: Huyện Châu Thành có 21 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 19 xã và 02 thị trấn; huyện Ba Tri có 23 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 21 xã và 02 thị trấn; huyện Mỏ Cày Bắc có 13 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 12 xã và 01 thị trấn.

Tỉnh Bến Tre có 09 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 08 huyện và 01 thành phố; 157 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 139 xã, 08 phường và 10 thị trấn.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/4/2023. Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre và các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này; sắp xếp, ổn định bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương; ổn định đời sống của nhân dân địa phương, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tên gọi gắn với địa danh các đơn vị hành chính được thành lập mới phải hoàn thành việc đổi tên để hoạt động với tên gọi quy định của Nghị quyết này kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực thi hành.

Quỳnh Nga

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/ben-tre-chinh-thuc-thanh-lap-3-thi-tran-tien-thuy-tiem-tom-phuoc-my-trung-243718.html