Bên mẹ chồng, bên... osin

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - “Này, con bảo con Nhiễu nó vừa vừa thôi nhé. Nó là láo lắm đấy!” - vừa về đến nhà sau một ngày làm việc căng thẳng ở cơ quan, Thủy đã nghe mẹ chồng dằn dỗi.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=54&NewsId=145837