Bên lề

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    * Sở GD-ĐT Thanh Hóa để quên một tập hồ sơ không mang ra Hà Nội để bàn giao, đến khi các trường đến nhận hồ sơ thì Sở này mới phát hiện ra sự cố này. Vốn là một tỉnh có đông thí sinh đăng ký dự thi (với 117.000 bộ hồ sơ) nên khu vực bàn giao của tỉnh này từ sáng sớm đến cuối gần 12 giờ trưa, vẫn rất đông các trường đứng đợi để tiếp nhận hồ sơ.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Giaoduc/2008/5/6/237525.tno