Bên lề quốc hội

Trước khi Quốc hội tiến hành phiên bế mạc Kỳ họp thứ sáu khóa XII, các đại biểu đã chia sẻ với phóng viên những nhận xét, đánh giá về kết quả kỳ họp.

Đại biểu Nguyễn Minh Thuyết (đoàn Lạng Sơn): "Những vấn đề được đặt ra chất vấn lần này rất nóng" Nét mới trong kỳ họp này, theo tôi, đó là nhiều vấn đề liên quan đến cuộc sống đã được đặt lên bàn Quốc hội và có sự tranh luận, thảo luận tích cực để làm rõ. Riêng về hoạt động xây dựng pháp luật, đại bộ phận các luật đưa ra đều được chuẩn bị chu đáo. Đặc biệt, trong quá trình tiếp thu ý kiến của ĐBQH, các dự thảo luật đã được hoàn thiện và ĐBQH có thể yên tâm với nhiều luật để bỏ phiếu thông qua. Tại kỳ họp, Quốc hội đã thực hiện giám sát một số chuyên đề rất quan trọng. Mặc dù báo cáo giám sát chỉ được gửi để các ĐBQH nghiên cứu, nhưng trong quá trình thảo luận về kinh tế - xã hội, công tác tư pháp và trong các phiên chất vấn tại nghị trường, các ĐBQH đã đề cập nhiều về những vấn đề này. Đặc biệt, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã dự thảo Nghị quyết giám sát chi tiết và đầy đủ hơn Nghị quyết giám sát của kỳ họp trước. Về phía các vị bộ trưởng trả lời chất vấn với tinh thần rất mới, trả lời rất chân thành. Những vấn đề được đặt ra chất vấn lần này rất nóng hổi. Đại biểu Nguyễn Hồng Sơn (đoàn TP Hà Nội): "Chất lượng giám sát từng bước được nâng cao" Theo tôi, Quốc hội đã từng bước nâng cao được chất lượng giám sát, đặc biệt là giám sát tối cao của Quốc hội và giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Vai trò của đại biểu và của Quốc hội cũng được thể hiện rất cao tại kỳ họp, thể hiện qua các phiên chất vấn cũng như đóng góp vào các mục tiêu kinh tế - xã hội của đất nước. Cũng tại kỳ họp này, các dự án luật khi trình ra Quốc hội đã được chuẩn bị chu đáo hơn. Các ban soạn thảo xây dựng dự thảo luật tương đối chi tiết, dần dần bỏ qua được các dự án luật khung. Qua đó, ĐBQH đóng góp được nhiều hơn vào việc chỉnh sửa trong các dự án luật. Đại biểu Trương Thị Mai (đoàn Bình Phước): "Kỳ họp đạt được những mục tiêu quan trọng" Kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa XII đã đạt được những mục tiêu quan trọng. Các vấn đề đưa ra bàn thảo được trao đổi rất kỹ càng, đến nơi đến chốn. Về vấn đề lạm phát kinh tế chẳng hạn, theo Chính phủ trình là 6,5%, 2 ủy ban của Quốc hội đề xuất 6%. Sau khi cân nhắc toàn bộ những thông tin ngân sách và chi tiêu của chúng ta trong năm 2010, Quốc hội đã quyết định là 6,2%. Đặc biệt, vấn đề thông qua Luật Giáo dục cũng là quá trình ĐBQH rất cân nhắc. Mặc dù tỷ lệ phiếu tán thành chưa cao, nhưng phải nói đây là kết quả của một quá trình bàn thảo kỹ lưỡng của các ĐBQH, mới có thể thông qua Luật sửa đổi của Luật Giáo dục. Theo tôi, tại kỳ họp này có những vấn đề đặt ra về kinh tế - xã hội, lập pháp, giám sát tối cao đối với tập đoàn, tổng công ty nhà nước cơ bản đã đạt được kết quả như mục tiêu đặt ra. Tư Đô ghi