Bên cạnh bạn nhiều quý nhân hay tiểu nhân

Bạn tự thấy các mối quan hệ xung quanh mình rất tốt đẹp và đáng quý, hay hầu hết họ chỉ là những kẻ bợ đỡ, lợi dụng cơ hội?

Bên cạnh bạn nhiều quý nhân hay tiểu nhân - Ảnh 1

Quy tắc bói bài:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân "Bên cạnh mình có nhiều tiểu nhân hay quý nhân".

3. Chọn một lá bài theo trực giác và click vào hình xem đáp án.

Maruko (theo Inka)