Becamex IJC lãi quý IV đạt 67 tỷ đồng, giảm sâu so với cùng kỳ

Dù tình hình kinh doanh quý IV/2021 giảm sâu nhưng Becamex vẫn đặt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2022 tăng trưởng lần lượt là 2.829 tỷ và 856 tỷ đồng.

CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC, MCK: IJC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2021 và năm 2021.

Trong đó, doanh thu giảm 13% xuống 267 tỷ đồng. Trong đó, kinh doanh bất động sản chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu (43%) với hơn 141 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ. Nguồn thu từ các mảng khác như bán vé cầu đường, bất động sản đầu tư, xây dựng... đều thấp hơn cùng kỳ năm ngoái.

Giá vốn cùng các chi phí bán hàng, quản lý đều tăng đã ăn mòn lợi nhuận của Becamex. Do đó, quý IV, doanh nghiệp này chỉ ghi nhận lãi sau thuế gần 67 tỷ đồng, giảm 54% xuống.

Mặc dù kết quả kinh doanh quý IV đi xuống nhưng các quý trước đó khá khả quan nên lũy kế cả năm 2021, Becamex IJC đạt doanh thu 2.613 tỷ đồng, tăng 21%; lợi nhuận sau thuế tăng 68%, đạt 620 tỷ đồng.

Năm 2021, công ty đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 3.072 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 622 tỷ đồng. Như vậy, Becamex IJC chỉ hoàn thành 85% mục tiêu doanh thu và gần 100% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Tính đến 31/12/2021, tổng tài sản tăng lên hơn 6.807 tỷ đồng. Trong đó, phải thu ngắn hạn giảm 28% xuống 435 tỷ. Giá trị hàng tồn kho tăng 10% đạt hơn 4.023 tỷ đồng, phần lớn là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.

Phải trả người bán ngắn hạn tăng 67% so với đầu năm lên gần 832 tỷ đồng, chủ yếu do khoản phải trả Công ty Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (Becamex TDC, HoSE: TDC) gấp hơn 9 lần từ 37,5 tỷ lên hơn 350 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả của Becamex tăng thêm hơn 100 tỷ lên mức 3.464 tỷ đồng. Trong đó, vay nợ ngắn hạn tăng 9% lên hơn 521,5 tỷ đồng, nợ dài hạn giảm 17% xuống mức 601,5 tỷ đồng. Phần lớn nợ là các khoản vay tại ngân hàng BIDV (362 tỷ), MSB (216 tỷ) và dư nợ trái phiếu dài hạn (342 tỷ). Trái phiếu đáo hạn năm 2025, lãi suất cố định 10,3%/năm được trả 3 tháng/lần, tài sản đảm bảo là dự án khu dân cư 5B (huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương).

Năm 2021, dòng tiền kinh doanh của IJC âm gần 970 tỷ, trong khi cùng kỳ là dương 560 tỷ đồng.

Trong năm 2022, IJC đặt kế hoạch với tổng doanh thu là 2.829 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 685 tỷ đồng, lần lượt tăng 8% và 10% so với kết quả kinh doanh năm 2021.

Trên thị trường, đóng cửa phiên ngày 21/1/ cổ phiếu IJC đứng ở mức 28.900 đồng/cổ phiếu.

Dương Thị Thu Nga

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/becamex-ijc-lai-quy-iv-dat-67-ty-dong-giam-sau-so-voi-cung-ky-a540911.html