Bế tắc chính trị tại Zimbabwe

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Đất nước Zimbabwe đã rơi vào khủng hoảng chính trị nghiêm trọng sau cuộc tổng tuyển cử vừa qua.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Thegioi/2008/4/6/233335.tno