Bế mạc Trại sáng tác văn học về đề tài "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống"

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Đến ngày kết thúc tác văn học về đề tài "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" khu vực phía Bắc, Ban Tổ chức trại đã nhận được 29 truyện ngắn, 4 truyện vừa, 4 ký và 15 tiểu thuyết đang viết, một kịch bản điện ảnh và một tác phẩm lý luận phê bình.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/vanhoa/2007/10/76856.cand