Bế mạc phiên họp thứ 17 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

(HQ Online)- Sau khi cho ý kiến về dự án Luật Đất đai (sửa đổi) vào cuối buổi sáng 17-4, Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Sinh Hùng đã phát biểu bế mạc phiên họp lần thứ 17 Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH).

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng phát biểu bế mạc phiên họp.

Chủ tịch QH cho biết, nhằm chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 5 QH khóa XIII, phiên họp lần này đã bàn thảo nhiều nội dung quan trọng.

Đáng chú ý, UBTVQH đã cho ý kiến và thống nhất nhiều nội dung quan trọng trong đó có dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 sau khi đã xin ý kiến của nhân dân cả nước và dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Chủ tịch QH nhấn mạnh, dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 sau khi lấy ý kiến của nhân dân sẽ chắt lọc, hoàn thiện để trình QH. Trong đó, QH sẽ nghiêm túc xem xét để Hiến pháp sửa đổi sẽ đồng bộ với các luật khác.

Thay mặt UBTVQH, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng hoan nghênh cử tri cả nước đã có những đóng góp thiết thực đối với 2 văn bản quan trọng trên đây. Với tinh thần tiếp thu ý kiến, UBTVQH sẽ trình QH tiếp tục thảo luận vì đây là 2 văn kiện hết sức quan trọng.

Riêng đối với Luật Đất đai (sửa đổi), Chủ tịch QH đề nghị cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra tiếp thu, chỉnh lý với tinh thần xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi) có tính khả thi cao, hạn chế thấp nhất những tiêu cực và bức xúc của dân.

Về công tác giám sát, tại phiên họp này, UBTVQH đã có ý kiến về chương trình giám sát của QH. Trong đó, đã nghe Đoàn giám sát báo cáo về việc thi hành Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cho đầu tư xây dựng cơ bản, giai đoạn 2006-2012.

Ngoài ra, UBTVQH đã xem xét, cho ý kiến về Đề án đổi mới Văn phòng Quốc hội để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 417/2003/NQ-UBTVQH11 của UBTVQH về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Quốc hội.

“Tới đây, vấn đề này sẽ được trình ra trước QH tại kỳ họp thứ 5 nhằm nâng cao chất lượng của đại biểu QH cũng như nâng cao chất lượng của bộ máy giúp việc, các cơ quan của QH ngay trong nhiệm kỳ này”, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh.

Ngoài ra, tại phiên họp, UBTVQH đã cho ý kiến về quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2011; dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp trong đó gộp những nội dung của dự thảo Nghị quyết về một số giải pháp về thuế nhằm hỗ trợ sản xuất kinh doanh vào dự thảo Luật thuế TNDN và thuế GTGT...

Trước phiên khai mạc kỳ họp thứ 5, QH khóa XIII vào trung tuần tháng 5 tới, UBTVQH dự kiến sẽ còn một phiên họp cuối cùng để xem xét, cho ý kiến vào một số vấn đề quan trọng khác trước khi trình ra trước QH.

Minh Anh