Bế mạc liên hoan nghệ thuật quần chúng

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    QĐND - Tại Trung tâm Văn hóa quận Bình Thạnh vừa bế mạc liên hoan nghệ thuật quần chúng của Lực lượng vũ trang (LLVT) Thành phố Hồ Chí Minh...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.vanhoa.tinvanhoa.53410.qdnd