Bế mạc kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XIV

Sau hơn 20 ngày họp chính thức, sáng 23/11, Quốc hội khóa XIV họp phiên bế mạc kỳ họp thứ hai. Nhiều nội dung quan trọng đã được thảo luận, thông qua tại kỳ họp này.

Tại phiên họp này, Quốc hội sẽ thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XIV; Nghị quyết về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp.

Mở đầu phiên làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ hai, Quốc hội thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV.

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV.

Tiếp đó, Phó Tổng thư ký Quốc hội Lê Bộ Lĩnh trình bày dự thảo Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết.

Bế mạc kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XIV - Ảnh 1

Quang cảnh kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Quochoi.vn.

Tiếp theo, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp.

Sau đó, Phó Tổng thư ký Quốc hội Lê Bộ Lĩnh trình bày dự thảo Nghị quyết về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, trước khi các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết này.

Cuối phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XIV.

Trước đó, phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên của Quốc hội khóa XIV diễn ra trong 2,5 ngày (từ 15-17/11). Quốc hội đã nghe 4 Bộ trưởng các Bộ: Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục - Đào tạo và Nội vụ trả lời chất vấn. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Trong các buổi chất vấn, tổng cộng có hơn 200 lượt đại biểu đặt câu hỏi chất vấn; trong đó, có hơn 20 lượt đại biểu đặt câu hỏi đối với Thủ tướng Chính phủ, có hơn 35 lượt đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi tranh luận.