Bế mạc kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV sau 22,5 ngày làm việc

Sau 22,5 ngày làm việc, sáng nay 29/11, Quốc hội khóa XV tiếp tục thông qua nhiều nghị quyết quan trọng và bế mạc Kỳ họp thứ 6.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/be-mac-ky-hop-thu-6-quoc-hoi-khoa-xv-102890.htm