Bế mạc Hội nghị tập huấn tôn giáo với bảo vệ môi trường

Từ ngày 24-27/11, tại Huế, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam phối hợp với Tổ chức Bắc Âu trợ giúp Việt Nam-NAV/NCA tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ năng về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai cho một số vị chức sắc, nhà tu hành, chức việc tôn giáo của 7 tỉnh, thành phố ở miền Bắc và miền Trung.

Bế mạc Hội nghị tập huấn tôn giáo với bảo vệ môi trường - Ảnh 1

Ông Nguyễn Văn Thanh, Trưởng ban Tôn giáo UBTƯ MTTQ Việt Nam tổng kết Hội nghị tập huấn.

52 đại biểu, trong đó có 21 Phật giáo, 11 Công giáo, 7 Tin Lành, 4 Cao Đài, 2 Mặc Môn và 7 đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam 7 tỉnh phố phía Bắc tham dự đã được trang bị kiến thức về Môi trường và Luật Bảo vệ môi trường; Biến đổi khí hậu và Luật Phòng, chống thiên tai; Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng (gọi tắt là Đề án 1002); kỹ năng, cách lập kế hoạch phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường, tìm hiểu các mô hình nhằm tạo tiền đề tiến tới xây dựng mô hình điểm có tính khả thi của tôn giáo về tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và đặc điểm của mỗi tôn giáo nhằm góp phần tích cực vào công cuộc bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng cường khối Đại đoàn kết dân tộc..

Theo ông Nguyễn Văn Thanh, Trưởng ban Tôn giáo UBTƯ MTTQ Việt Nam đến nay cả nước đã có trên 40 tỉnh, thành phố tiến hành ký kết, triển khai Chương trình hoặc Kế hoạch phối hợp 3 bên gồm: Ủy ban MTTQ Việt Nam, Sở TN&MT và các tôn giáo ở địa phương nhằm bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2015-2020..

Hữu Thu

Từ khóa

Thừa thiên huế chức sắc tôn giáo MTTQ Bảo vệ môi trường