Bế mạc Hội nghị Ngoại trưởng G20

Sau hai ngày họp kín tại thành phố Rio de Janeiro của Brazil, ngày 22/2, Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đã bế mạc với sự nhất trí cần thúc đẩy cải cách thể chế quản trị toàn cầu. Ghi nhận của PV TTXVN tại địa bàn.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/be-mac-hoi-nghi-ngoai-truong-g20-111857.htm