Bế giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức

Sáng 25/11/2016, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong đã tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thành phố Hà Nội năm 2016 (Lớp 2).

Tới tham dự và chỉ đạo có đồng chí: Vũ Đức Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội; đại diện trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong và các đồng chí lãnh đạo của ban ngành của Thành ủy, UBND, HĐND thành phố Hà Nội.

Bế giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức - Ảnh 1

Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thành phố Hà Nội năm 2016 (Lớp 2).

Với mục tiêu cập nhập kiến thức thực tiễn, bổ sung kỹ năng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thành phố nhằm nâng cao chất lượng, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại, từ ngày 21/11 – 25/11, các đồng chí học viên được nghiên cứu 4 chuyên đề và 2 báo cáo bao gồm: Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức Cách mạng trong điều kiện hiện nay; Tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng ở Việt Nam; Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN theo tinh thần Đại hội XII của Đảng; Cục diện thế giới hiện nay và tác động đến Việt Nam; Báo cáo các chương trình công tác thành phố Hà Nội và báo cáo tình hình an ninh – chính trị của Thủ đô hiện nay. Lớp bồi dưỡng đã diễn ra nghiêm túc, đảm bảo đúng thời gian theo chương trình và lịch học của Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong.

Phát biểu tại lễ bế giảng, đồng chí Vũ Đức Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội đã đánh giá cao chất lượng nội dung chương trình giảng dạy cũng như sự phối hợp chặt chẽ tổ chức lớp học của Ban Thường vụ Thành ủy với BGH trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong. Đồng thời, động viên, khích lệ 305 học viên tích cực vận dụng những kiến thức đã học vào hoạt động thực tiễn để nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý tại đơn vị, ngành, lĩnh vực chuyên trách, tạo nền tảng vững chắc góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân thực hiện thành công các chủ trương, chính sách Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Mai Hương