Bế giảng khóa học Đối thoại cấp cao về Hội nhập và Địa phương

Ngày 11/9, tại Hà Nội, Cục Ngoại vụ - Bộ Ngoại giao đã bế giảng 'Chương trình đối thoại cấp cao về Hội nhập và Địa phương dành cho lãnh đạo các tỉnh/ thành trực thuộc Trung ương'. Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trao giấy chứng nhận và phát biểu bế giảng.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu bế giảng (Ảnh: N.H)

Phát biểu bế giảng, Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn đánh giá cao vai trò của địa phương, doanh nghiệp trong quá trình hội nhập quốc tế, cải cách đất nước giai đoạn từ nay đến 2020, cũng như quá trình cải cách chiến lược phát triển kinh tế, xã hội của đất nước từ 2021 - 2030. “Chúng tôi coi địa phương là nòng cốt quan trọng để thúc đẩy quá trình đổi mới, cải cách hội nhập quốc tế của Việt Nam”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Vì vậy, theo Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn, trong thời gian qua, Bộ Ngoại giao đã luôn quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ tốt nhất cho các địa phương trong quá trình hội nhập quốc tế, cải cách kinh tế, xã hội đạt kết quả cao nhất.

Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn khẳng định, trong thời gian tới, Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ địa phương trong quá trình xây dựng chương trình nâng cao năng lực cho lãnh đạo và các cán bộ làm công tác hội nhập, hợp tác kinh tế quốc tế của địa phương.

Ông Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương trao giấy chứng nhận cho các lãnh đạo địa phương tham gia chương trình đối thoại cấp cao.

Ngoài ra, cũng theo Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn, Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan để tổ chức các chương trình đào tạo theo chương trình đạo tạo của Chính phủ đặt ra cho các địa phương, đồng thời, tranh thủ các nguồn lực quốc tế để hỗ trợ triển khai các chương trình đào tạo, nâng cao năng lực cho lãnh đạo địa phương.

Ông Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương trao giấy chứng nhận cho các lãnh đạo địa phương tham gia chương trình đối thoại cấp cao.

Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn mong rằng, nội dung chương trình do các diễn giả, báo cáo viên là những người có kiến thức, kinh nghiệm truyền đạt đã đáp ứng được một phần nào nhu cầu của các học viên.

Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn trao giấy chứng nhận cho các lãnh đạo địa phương tham gia chương trình đối thoại cấp cao.

Đây là lần thứ hai Chương trình được tổ chức với sự tham dự của hơn 40 lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành trực thuộc Trung ương.

Chương trình nhằm bồi dưỡng và cập nhật kiến thức cho các học viên, tập trung vào những nội dung thiết thực, bao gồm: Một số nét lớn của tình hình thế giới và khu vực tác động đến sự phát triển của kinh tế Việt Nam; Hội nhập quốc tế, kinh nghiệm phát triển kinh tế địa phương để nhận diện các cơ hội và thách thức đối với Việt Nam và các địa phương; Quá trình cải cách nền kinh tế Việt Nam, nhận diện các nút thắt từ trung ương đến địa phương đang cản trợ sự phát triển kinh tế hiện nay để điều chỉnh hướng điều hành sự phát triển kinh tế của địa phương; Thực trạng lĩnh vực nông nghiệp Việt Nam để tận dụng các tiềm năng của địa phương và hạn chế các thách thức trong bối cảnh của hội nhập quốc tế sâu rộng; Các kỹ năng lãnh đạo cần thiết để có thể thích ứng, đối mặt với thách thức, các vấn đề thực tiễn và tạo dựng niềm tin cho đội ngũ công chức.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trao giấy chứng nhận cho các lãnh đạo địa phương tham gia chương trình đối thoại cấp cao.

Tham gia trình bày tại Chương trình đối thoại cấp cao lần này là các chuyên gia về lĩnh vực hội nhập quốc tế như: ông Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương; Tiến sỹ Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương; các giảng viên giàu kinh nghiệm đến từ Trường Đại học Fulbright Việt Nam...