Bệ đỡ cho các động lực tăng trưởng

Chương trình Đối thoại của Báo Đầu tư với chủ đề 'Bệ đỡ cho các động lực tăng trưởng', với sự tham gia của các diễn giả gồm GS.TS. Hoàng Văn Cường, Ủy viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội và ông Nguyễn Đức Hùng Linh, Chuyên gia kinh tế độc lập, sáng lập viên Think Future Consultancy.

Nguồn ĐTCK: https://tinnhanhchungkhoan.vn/be-do-cho-cac-dong-luc-tang-truong-post346091.html