Bê bối trong lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc tại Congo

    Báo Đại Đoàn Kết
    Gốc

    Liên Hiệp Quốc đang phải đương đầu với một vụ bê bối lớn liên quan đến chiến dịch gìn giữ hòa bình tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Cụ thể là các binh sĩ Liên Hiệp Quốc tại quốc gia này bị tố cáo bán vũ khí cho các tay súng ở Congo, cũng như tham gia buôn lậu vàng, ma túy và ngà voi.

    Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/sukien/2008/5/66337.cand