BĐBP Hà Tĩnh cùng ngành thủy sản gỡ 'thẻ vàng' IUU

BĐBP Hà Tĩnh đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, góp phần cùng ngành chức năng, các địa phương trong tỉnh nói riêng, cả nước nói chung sớm gỡ bỏ 'thẻ vàng' của Ủy ban châu Âu (EC) trong hoạt động khai thác hải sản.

Lê Tuấn - Mạnh Giang

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/bdbp-ha-tinh-cung-nganh-thuy-san-go-the-vang-iuu-post262405.html