BĐBP Đắk Lắk: Tăng cường quản lý tư tưởng, bảo vệ nội bộ, khắc phục tình trạng vi phạm kỷ luật, pháp luật

Ngày 25/8, Bộ Chỉ huy BĐBP Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Kế hoạch số 3088/KH-BĐBP ngày 6/8/2021 của Bộ Tư lệnh BĐBP (sau đây gọi tắt là Kế hoạch 3088) về thực hiện Kết luận của Thường vụ Quân ủy Trung ương và Chỉ thị 173-CT/ĐU ngày 3/7/2021 của Thường vụ Đảng ủy BĐBP (sau đây gọi tắt là Chỉ thị 173) về 'Tăng cường giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, bảo vệ nội bộ; chấn chỉnh, khắc phục tình trạng vi phạm kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn trong BĐBP'.

Đại tá Đào Viết Hùng, Chỉ huy trưởng BĐBP Đắk Lắk phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Dân

Đại tá Đào Viết Hùng, Chỉ huy trưởng BĐBP Đắk Lắk phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Dân

Theo báo cáo tại hội nghị, thực hiện kết luận của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chỉ thị số 173, Kế hoạch 3088, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Đắk Lắk và cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc đến 100% cán bộ, chiến sĩ. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Đắk Lắk đã ra nghị quyết chuyên đề, 15 đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai, xác định nội dung, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng đơn vị. Đồng thời, làm tốt công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, bảo vệ nội bộ, xây dựng đơn vị chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật, bảo đảm an toàn giao thông.

Kết quả, sau 1 năm triển khai thực hiện, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong BĐBP Đắk Lắk đã chủ động dự báo, nắm chắc tình hình, quản lý tốt tư tưởng, các mối quan hệ quân nhân, kịp thời giải quyết hiệu quả những vấn đề nảy sinh, không để bị động, bất ngờ; đẩy mạnh các biện pháp quản lý, xử lý, định hướng thông tin, dư luận trên mạng xã hội, internet, hạn chế thấp nhất những thông tin xấu độc tác động vào tâm lý, tư tưởng của bộ đội.

Đơn vị duy trì thực hiện nghiêm các chế độ công tác Đảng, công tác chính trị, bảo đảm hệ thống thiết chế văn hóa, làm tốt công tác quản lý tư tưởng, thường xuyên tổ chức đối thoại dân chủ. Xây dựng cho bộ đội có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, có ý thức phát hiện, ngăn chặn những tiêu cực ngoài xã hội tác động vào đơn vị. Đồng thời, thường xuyên củng cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân tại địa phương, xây dựng đơn vị an toàn gắn với xây dựng địa bàn an toàn; giữ vững mối liên hệ với thân nhân, gia đình quân nhân, nắm chắc hoàn cảnh gia đình, môi trường sinh sống, qua đó, quản lý tốt tư tưởng cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị….

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận nêu rõ tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch 3088 và Chỉ thị 173 tại cơ quan, đơn vị mình; đồng thời tập trung làm rõ những nguyên nhân, tồn tại, từ đó đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Đào Viết Hùng, Chỉ huy trưởng BĐBP Đắk Lắk yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị 173, Kế hoạch 3088; phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người chỉ huy, chính trị viên trong quán triệt, triển khai thực hiện, nhất là tính tiền phong, gương mẫu của người chỉ huy trong chấp hành kỷ luật, pháp luật.

Các cơ quan, đơn vị cần nâng cao, chất lượng, hiệu quả công tác nắm, đánh giá, dự báo tình hình tư tưởng bộ đội; quản lý chặt chẽ quân nhân, vũ khí trang bị, phương tiện; nâng cao chất lượng sinh hoạt và hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng, Hội đồng quân nhân, "Tổ ba người”, “Tổ chiến sĩ bảo vệ”; thường xuyên đưa nội dung chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông; giải quyết tốt những vướng mắc nảy sinh trong sinh hoạt, công tác…

Nguyễn Dân

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/bdbp-dak-lak-tang-cuong-quan-ly-tu-tuong-bao-ve-noi-bo-khac-phuc-tinh-trang-vi-pham-ky-luat-phap-luat-post453850.html