BCC lãi 55 tỷ đồng trong quý III, cao nhất trong vòng 6 năm

Thu về 55 tỷ đồng lợi nhuận trong quý III, BCC ghi nhận mức lợi nhuận quý III cao nhất trong vòng 6 năm.

Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (HNX: BCC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2016 với kết quả tích cực nhất trong vòng 6 năm.

Cụ thể, doanh thu thuần đạt 1.013 tỷ đồng, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước. Điểm tích cực là giá vốn hàng bán lại giảm nhẹ 0,4% giúp BCC thu về 212 tỷ đồng lợi nhuận gộp, tăng 21,8%. Biên lãi gộp cũng đạt mức 20,9% so với mức 17,8% cùng kỳ năm trước

BCC lãi 55 tỷ đồng trong quý III, cao nhất trong vòng 6 năm - Ảnh 1

Nguồn : Stoxplus/BCTC BCC

Chi phí tài chính cũng giảm mạnh xuống còn 30 tỷ đồng so với mức 72 tỷ đồng, cùng với chi phí bán hàng giảm so với cùng kỳ năm 2015 là nguyên nhân giúp BCC thu về 55 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng vọt so với mức 3 tỷ đồng trong quý III/2015. Đây cũng là mức lợi nhuận khả quan nhất của BCC trong quý III kể từ năm 2009.

BCC lãi 55 tỷ đồng trong quý III, cao nhất trong vòng 6 năm - Ảnh 2

Nguồn : BCTC BCC

Kết quả kinh doanh 9 tháng, BCC đạt 3.212 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 10,3% , lợi nhuận sau thuế tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước, đạt 177 tỷ đồng. EPS 4 quý đạt mức 2.580 đồng.

Tổng tài sản của BCC giảm nhẹ 2,7% so với hồi đầu năm, đạt mức 4.990 tỷ đồng trong đó tài sản ngắn hạn giảm 5,4%.

Ngược lại, nợ vay của BCC đang giảm dần. Nợ vay ngắn hạn giảm 5% còn 1.501 tỷ đồng và nợ dài hạn tiếp tục giảm còn 398 tỷ đồng so với 738 tỷ đồng hồi đầu năm.