BCC: 18/10 ĐKCC trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%

BCC dự kiến phát hành hơn 14,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để CTCP Xi măng Bỉm Sơn (mã BCC - HNX) thực hiện trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu.

Theo đó, 18/10/2016 sẽ là ngày chốt danh sách cổ đông để BCC trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu, với tỷ lệ 15% (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới).

Được biết, BCC lãi sau thuế quý II/2016 hơn 98,4 tỷ đồng, gấp 2,4 lần cùng kỳ năm trước, trong đó, phần lãi của cổ đông công ty mẹ đạt hơn 99,57 tỷ đồng, giảm 21,8% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2016, BCC lãi sau thuế hơn 2.199,5 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 119,2 tỷ đồng, giảm 28,4% so với cùng kỳ.

Hiện tại, giá cổ phiếu BCC đang giao dịch ở mức 18.400 đồng/CP.

BCC: 18/10 ĐKCC trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu tỷ lệ 15% - Ảnh 1