BBC: Quỹ tầm nhìn SSI tăng nắm giữ lên 6.6%

Sở GDCK TP.HCM (HOSE) vừa thông báo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn CTCP Bibica (HOSE: BBC).

Theo đó, Quỹ tầm nhìn SSI đã mua 200,000 cổ phiếu BBC vào ngày 13/04, nâng số cổ phiếu đang nắm giữ lên 1,023,320 đơn vị sau giao dịch.

Tỷ lệ sở hữu của SSI tăng từ 5.36% lên 6.66% từ ngày 13/04.