Bảy vấn đề lớn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần lưu ý

Ngày 21-11, tại Hà Nội, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng dẫn đầu đến kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT).

Bảy vấn đề lớn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần lưu ý - Ảnh 1

Theo thống kê, tổng số nhiệm vụ giao Bộ NN và PTNT từ ngày 1-1 đến 10-11-2016 là 503 nhiệm vụ; trong đó đã hoàn thành 352 nhiệm vụ, 14 nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành, còn lại là số nhiệm vụ đang giải quyết.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ NN và PTNT lưu ý bảy vấn đề lớn, gồm: Tập trung tái cơ cấu nông nghiệp; nâng cao chất lượng dự báo thiên tai, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu; xây dựng nông thôn mới; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; tăng cường quản lý về phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y; công tác bảo vệ rừng và phát triển lâm nghiệp; cơ chế hỗ trợ ngư dân khai thác thủy sản, đặc biệt tập trung hỗ trợ người dân bốn tỉnh miền trung bị ảnh hưởng bởi sự cố ô nhiễm môi trường biển.

Tổ công tác cũng làm việc cụ thể về 14 nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao mà Bộ NN và PTNT chưa hoàn thành, nhất là làm rõ nguyên nhân khách quan và chủ quan, những khó khăn, vướng mắc, đồng thời “chốt” lại thời gian yêu cầu Bộ NN và PTNT phải hoàn thành từng nhiệm vụ cụ thể.